Årsmöte OBS endast digitalt

När:
2020-11-22 kl. 15:00 – 16:30
2020-11-22T15:00:00+01:00
2020-11-22T16:30:00+01:00
Kontakt:
klubben@hmck.se

Kallelse till årsmöte 2020

Datum: 2020-11-22 Tid: 15.00 – via Google Meet.

På grund av de nya restriktionerna från Folkhälsomyndigheten från och med 20-11-16 får endast 8 delta fysiskt i möten därför har styrelsen beslutat att årsmötet hålls digitalt.

Sedvanliga årsmöteshandlingar, dagordning enl. stadgarna.

Digital möjlighet att delta i mötet via Google Meet. Kontakta klubben@hmck.se och meddela vilken e-postadress du har. Du kommer att få ett svarsmejl med en länk till mötet. Vi måste ha ditt mejl senast klockan 14 samma dag.

Styrelsen

Dagordning årsmöte 2020

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av ordförande och protokollförare för årsmötet.
 • 3. Upprättande av röstlängd.
 • 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • 5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 • 6. Godkännande av dagordning.
 • 7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
 • 8. Föredragning och godkännande av revisionsberättelsen.
 • 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 10. Behandling av ärenden som stadgeenligt framlagts av klubbens medlemmar och som behandlats av styrelsen, samt ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
 • 11. Verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår.
 • 12. Fastställande av budgetförslag för kommande verksamhetsår.
 • 13. Fastställande av medlemsavgifter för kommande kalenderår.
 • 14. Val av ordförande för en tid av ett år.
 • 15. Val av sekreterare och en ledamot för en tid av vardera två år.
 • 16. Val av två suppleanter vardera för en tid av ett år.
 • 17. Val av två revisorer.
 • 18. Val av valberedning bestående av två personer.
 • 19. Utse firmatecknare samt ge ordförande och kassör skriftlig fullmakt att för klubbens räkning kvittera ut pengar och andra värdehandlingar under verksamhetsåret.
 • 20. Val och utdelning av eventuella utmärkelser.
 • 21. Övriga ärenden som må upptagas till behandling av årsmötet om detta därtill samtycker.
 • 22. Avslutning.

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen har under året bestått av

Ordförande                                     Lars Linderdahl

Kassör                                              Eva Danielsson

Sekreterare                                      Agneta Jonsson

Ledamot                                           Magnus Bergström

Ledamot                                           Lars Lindmark

Suppleanter                                     Lars Mårtensson och Mikael Thunberg

Revisorer                                         Peter Lundin och Ulf Hansson

Valberedning                                   Magnus Einarsson och Eric Danielsson

Firmatecknare                                 Lars Linderdahl och Eva Danielsson

 

Antalet medlemmar 2020-10-31 var 213 stycken. Av dem är 59 stycken under 21 år. Antalet medlemmar under 21 år är konstant liksom medlemsantalet i övrigt.

Klubben har under året haft 9 protokollförda månadsmöten samt två styrelsemöten. Vi har försökt genomföra våra månadsmöten, trots att Coronapandemin slog till i mars. Ett månadsmöte ersattes med ett styrelsemöte och det har funnits möjlighet att delta digitalt i de övriga. Ett medlemsbrev har skickats ut. Information om klubbens aktiviteter har funnits på vår hemsida samt på Facebook.

Årsberättelse

Landsväg

På grund av rådande pandemi blev årets gemensamma turer inte som det var tänkt. En torsdagstur testades 4/6 men med bara 4 deltagare på 3 motorcyklar blev det enda gången. Många medlemmar luftat sina hojar inom landets gränser solo eller i mindre grupper. Med ett undantag Hansson som, som vanligt, gjort en tripp utomlands. Eric o Eva har i huvudsak tillbringat sin hojsommar på vägar i Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Västerbotten och Lappland. Ensamma men också i sällskap av hojåkare från de nordligare länen. Många nya fina vägar, både grus o asfalt har utforskats förutom de mera kända som Brännvinsstigen och Vildmarksvägen

HMCK-banan

Som vanligt körde ett antal medlemmar GGN, med Karvonens i spetsen. Det kan ha varit den 18:e starten för Kristian. Klubben hade 2st startande i Novemberkåsan i Eskilstuna. Thorbjörn Johnsson och Daniel Sundqvist.

Thorbjörn fick tyvärr bryta, men Daniel kom i mål på en fin 20:e plats. Vi ordnade även en egen Hudikkåsa, som blev blöt och tuff.

1: a Daniel Sundqvist

2: a Kent Nyberg

3: a Albin Berglund

Vintersäsongen rullade på bra och det kördes på banan hela vintern. Medlemmar deltog i både GävleDalacupen och Karlström cup. Tyvärr blev det ingen uppvisning på banan i år, då Glada Hudik Summer Week blev inställt. Vi har haft många deltagare i årets Mittendurocup, från guldhjälmar till 50+. Vi har byggt ett nytt omklädningsrum på banan, och gjort en ny sträckning på crossprovet.

Ungdomarna i klubben

Östra Open Vintercup arrangerade 5 deltävlingar 4 ungdomar från klubben deltog. Albin Berglund var bäst av förarna och kammade hem vinsten.

Guldhjälmsgruppen bestod av 17 st. barn. Ledare var Lars Berglund, Anna Wiberg samt Albin Berglund.

Utbildningen hade 12 träningstillfällen med ledarledda aktiviteter inklusive teori. Intresset var stort och flera av de som var med på guldhjälmskursen har fortsatt att träna aktivt och även väckt ett intresse för att tävla.

I Mittendurocupen, som endast hade 4 deltävlingar i år, ansvarade klubben för den andra deltävlingen. I totalen segrade Neo Berglund i Guldhjälmsklassen, där hela 9 stycken knattar från klubben deltog. I ungdom E0 segrade Oscar Sahlin och i ungdom E1 blev cupen som ett KM med segrande Albin Berglund, på andra plats Liam Englundh och tredjeplatsen gick till Dennis Sahlin.

Fyra ungdomar (Oscar Sahlin, Dennis Sahlin, Liam Englundh och Albin Berglund) från klubben deltog i 5 USM-deltävlingar, där Albin Berglund blev svensk mästare i USM2 klassen. Fyra ungdomar åkte GGN 2019, och vi har haft 3 ungdomsträningar för Martin Larsson i Bollnäs och Söderhamn.

Klubben

Lagom till att mc-säsongen skulle ta sin början på riktigt gjorde covid-19 sin entré. Eftersom vi redan hade börjat planera inför 50-års jubiléet, och ingen av oss trodde att det skulle bli långvarigt, fortsatte planerandet. Det köptes in tröjor och dekaler som skulle säljas under året och även användas vid våra arrangemang. Festen som planerades till hösten blev vi tvungna att skjuta på framtiden och några andra arrangemang gick inte heller att genomföra. När och om festen blir av står skrivet i stjärnorna. På coronasäkert avstånd har ändå några tappra själar har träffats och fikat ett par gånger i månaden ute på altanen.

Ett stort tack till alla medlemmar som under året ställt upp så att HMCK kunnat genomföra sina aktiviteter.

Med förhoppning om ett mindre viruspräglat 2021, ber styrelsen för 2020 att få tacka för sig.

Hudiksvall 2020-11-22

Comments are closed.