Avgifter 2024

Alla avgifter ska betalas före körning. På HMCK-banan ska inskrivning i träningspärmen göras.

OBS! Träningsavgifter betalas med SWISH. Nr: 123 213 79 58

Priser avser endurospåret och stora banan:

  • Dagavgift                             100:-
  • Prova-på licens köps på https://www.provapasvemo.se/ 150:-
  • Årskort vuxen medlem i HMCK       500:-
  • Årskort ungdom upp t.o.m. 16 år 250:-
  • Årskort familj 1000:-
  • Årskort icke medlem             1000:- 

Avgifter vid knattebanan för barn och ungdomar tom 12 år

  • Alternativ 1: om barn och målsman är medlem i HMCK är all körning avgiftsfri.
  • Alternativ 2: enstaka provkörningar, dagavgift 50:-.

Observera att målsman alltid måste närvara vid all körning.

Dagavgift och Prova-på licens kan lösas på Preem i Iggesund.

Alla avgifter betalas med SWISH. Nr: 123 213 79 58. Glöm inte namn + vad avgiften gäller.

OBS. Prova-på licens måste lösas om du saknar godkänd årslicens från SVEMO, detta för att vara försäkrad vid körning på banan. Se infotavlor vid banan.

Vill ni bli medlem kan ni fylla i formulären på www.hmck.se. Medlemskapet gäller först när medlemsavgiften är betald. Vi skickar inte ut några inbetalningskort. Glöm inte namn.

Vid frågor kontakta:

klubben@hmck.se eller ring Lars Linderdahl: 070-650 13 13

 
   

Comments are closed.