Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor på Svemobanor

Fr.o.m. 1 januari 2016 innefattar inte Svemo banlicens någon olycksfallsförsäkring för förare,

med undantag för barn t.o.m. 12 år som är inskrivna i Guldhjälmskonceptet som har full försäkring.

Barn som inte är inskrivna i Guldhjälmskonceptet har halv försäkring på de banor som tillåter barnaktiviteter.

Förare från 13 år ska inneha Svemo förarlicens för att vara olycksfallsförsäkrade 2016 på Svemo godkända banor.

Förändring av Banlicens 2016

För all verksamhet som inte berörs nedan, fungerar systemet som tidigare.

Bakgrund:

Olycksfallsförsäkringen för förare i Banlicensen, försvinner fr.o.m. 31 december 2015. Funktionärer och publik är fortfarande försäkrade via Banlicensen. Effekterna av förändringen innebär följande:

1. Barn upp till och med 12 år, inskrivna i Guldhjälmskonceptet, via Svemo TA, har full försäkring. Barn upp till och med 12 år som inte är inskrivna i Guldhjälmskonceptet har halv försäkring.

2. ProvaPå – licens: 150 kr/person/tillfälle

  • Gäller alla som inte har licens, är över 12 år och enbart vid körning vid av klubben godkänd ProvaPå-verksamhet eller träningsarrangemang. Ej vid tävling.

  • ProvaPå-licens kan köpas på https://www.provapasvemo.se/ och gäller det datum den utfärdats.

  • ProvaPå-licensen har en full försäkring.

3. Klubblicens 550kr/år (En personlig licens för en förare som köps av föraren i Svemo TA).

Gäller vid:

  • En Svemo-ansluten klubbs godkända träningsverksamhet på Svemo godkända banor i alla grenar i hela landet utom Roadracing och Dragracing.

  • Deltagande i klubbtävling tillåts endast i den klubb och gren som anges på licensen.

(Undantaget om tävlingsledaren godkänner andra licensgrenar enligt reglerna för klubbtävling i respektive SR.)

  • Det är fullt möjligt för förare att också köpa Klubblicens i annan klubb och för annan gren om föraren vill köra klubbtävling i en annan gren (en förare kan inte skaffa Klubblicens för två klubbar i samma gren, det kan då vara värt att fundera på att ”uppgradera” sin licens som ger flera möjligheter).

Klubblicensen har full försäkring.

Sammanfattning:

Vid träningsverksamhet godkänd av klubben på Svemo-godkända banor (gäller ej Roadracing och Dragracing), krävs att deltagaren har:

  • ProvaPå-licens eller

  • Klubblicens (oavsett gren) eller

  • Baslicens (oavsett gren) eller

  • Nationell licens (oavsett gren)

Comments are closed.