Medlemsavgifter

ÅR 2024

Avgifterna förändrades inte på årsmötet 2023. Medlemsavgiften ska betalas till BG-konto 896-8489, medan träningsavgifter betalas till Swish.

Avgiften för 2024 ska betalas senast 28/2. Du ansvarar själv för att du betalar rätt avgift. Medlemskort och eventuellt träningskort, skickas sedan ut med post. Därför är det viktigt att du meddelar ny adress vid ev. flytt. Meddela också om du bytt mejladress. Det gör du genom att mejla till klubben@hmck.se.

  • Medlem (född -98 eller tidigare) 300 kr
  • Familj (max 2 vuxna samt minst ett barn på samma adress födda 2009 eller senare) 400 kr
  • Ungdom (född 1999 eller senare) 200 kr

Glöm inte att ange vem du är som betalat och vad du har betalat för!
OBS! Ange M för medlem, F för familj, U för ungdom i rutan för meddelande/OCR-nummer.

BG-konto: 896-8489 till medlemsavgifter.

Du blir medlem när du betalt medlemsavgiften.

Kom även ihåg att ett SMC medlemskap är rabatterat om man är HMCK medlem.
Se mer om SMC medlemskap på www.svmc.se

Comments are closed.