Medlemsbrev 2024

Hej medlemmar!
Nu är det dags igen! Hoppas du vill fortsätta vara medlem i HMCK och då gäller det att vara med
från början så du inte missar något.


Medlemsavgifter

Avgiften för 2024 ska betalas senast 28/2. Du ansvarar själv för att du betalar rätt avgift. Medlemskort och
eventuellt träningskort, skickas sedan ut med post. Därför är det viktigt att du meddelar ny adress vid ev. flytt.
Meddela också om du bytt mejladress. Det gör du genom att mejla till klubben@hmck.se.
• Medlem (född -98 eller tidigare) 300 kr
• Familj (max 2 vuxna samt minst ett barn på samma adress födda 2009 eller senare) 400 kr
• Ungdom (födda -99 eller senare) 200 kr
Glöm inte att ange vem du är som betalt och vad du betalt för! OBS! Ange M för medlem, F för familj, U för ungdom. Medlemsavgiften betalas till BG-konto: 896-8489.


Landsväg

Som medlem kommer du även i år att få möjlighet att delta gratis i den avrostning som SMC arrangerar om den blir av. Det skulle vara trevligt om vi var några som tillsammans kunde åka på någon kurs arrangerad av SMC.
Vill du veta mer titta in på SMC School/Knix. Några medlemmar planerar för någon helgdagstur och på
Facebook finns nu en grupp “Hudiksvalls Motorcykelklubb Landsväg” där man kan nå andra i klubben om man vill ha sällskap på en kvälls- eller dagstur. Det kommer att bli fikakvällar på Kåken och det finns planer på gemensamma lite kortare turer varannan onsdag med Kåken som utgångspunkt. Alla aktiviteter kommer också att finnas på www.hmck.se.


Enduro

Har du löst ut licens för 2024 måste du betala medlemsavgiften senast 28/2. Om det inte görs spärras din
licens automatiskt från 1/3. Angående försäkringsvillkor för körning på banan se information på svemo.se.
Det blir fortsatta körningar i vinter, både tävlingar och för nöjes skull. Under våren kan det bli en
Guldhjälmskurs. Kursen vänder sig till de yngre medlemmarna i klubben, från 7 år upp till 12 år. Intresserade kontaktar Lars Linderdahl 070 650 13 13.

Vi har som målsättning att genomföra organiserade gemensamma träningar en gång varje månad och att försöka anordna en tjejdag. Eventuellt blir det en träningshelg med tränare riktat mot klubbens ungdomar. Vi kommer att vara med på Glada Hudik Summer Week även i år om det genomförs. I september kommer vi att arrangera en deltävling i USM.


Träningsavgifter ska betalas med Swish 123 213 79 58
Priser avser endurospåret och stora banan:
▪ Dagavgift                             100:-
▪ Prova-på licens köps på https://www.provapasvemo.se/ 150:-
▪ Årskort vuxen medlem i HMCK       500:-
▪ Årskort ungdom upp t.o.m. 16 år 250:-
▪ Årskort familj 1000:-
▪ Årskort icke medlem             1000:- 
Avgifter vid knattebanan för barn och ungdomar tom 12 år
▪ Alternativ 1: om barn och målsman är medlem i HMCK är all körning avgiftsfri.
▪ Alternativ 2: enstaka provkörningar, dagavgift 50:-


Aktuell information om våra aktiviteter hittar du alltid på hemsidan www.hmck.se eller på Facebook
Hudiksvalls Motorcykelklubb, Hudiksvalls Motorcykelklubb Landsväg och Hudiksvalls Motorcykelklubb Enduro.


Styrelsen

Comments are closed.